ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Η επιτυχία μιας προσπάθειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

  • τις συνεργασίες
  • τις ανταλλαγές απόψεων 
  • τις κοινές δράσεις ατόμων, ομάδων ή φορέων με κοινά ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε οποιονδήποτε το επιθυμεί  (ποδηλάτη, εταιρία, ομάδα ή φορέα) να συμμετάσχει στις προσπάθειες για την προώθηση του ποδηλάτου στην Ελλάδα.


Ονοματεπώνυμο*

E-Mail *

Διεύθυνση

Πόλη

Τηλέφωνο