ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ APPLICATION

«Bike your city», μια εφαρμογή της ΜΚΟ Cities for Cycling
Η δημιουργία της εφαρμογής «Bike your city» πηγάζει από την ιδέα ότι «Ποδήλατο στην πόλη» σημαίνει καθημερινή κάλυψη μικρών αποστάσεων (από 1 έως 5 χιλιόμετρα) από πολλούς, με δεδομένο πως το περίπου 80% των καθημερινών μετακινήσεων στις σύγχρονες πόλεις αφορά αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλιομέτρων.

Σκοπός της εφαρμογής είναι να αναδειχθεί η σημασία του «όλοι να κάνουμε από λίγα χιλιόμετρα, συμβάλλοντας σε έναν κοινό σκοπό».
Αν όλοι, κάνουμε έστω και για λίγο ποδήλατο, το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο τόσο για την κίνηση στους δρόμους, όσο και για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τη μείωση της βενζίνης, τη βελτίωση της υγείας, τη μείωση του θορύβου αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής γενικότερα. Άλλωστε έστω και λίγη άσκηση σε καθημερινή βάση βελτιώνει όχι μόνο την υγεία αλλά και τη διάθεση.

Η εφαρμογή αποτελεί ένα μέσο για να αποδειχτεί πως εάν 5.000 χρήστες ποδηλάτου πραγματοποιήσουν 1 μόλις χιλιόμετρο την ημέρα με ποδήλατο (μια απόσταση που καλύπτεται από τον οποιοδήποτε ποδηλάτη σε λιγότερο από 10 λεπτά) 5.000 χιλιόμετρα θα έχουν υλοποιηθεί εκείνη την ημέρα στην πόλη, μια απόσταση Αθήνα – Παρίσι και πίσω. Αυτό σημαίνει πως θα έχουν εξοικονομηθεί πάνω από 500 λίτρα βενζίνης που αντιστοιχούν περίπου σε 1000 ευρώ. Δηλαδή κάθε μήνα πραγματοποιείται οικονομία 30.000 ευρώ μόνο από την εξοικονόμηση βενζίνης. Αντίστοιχες μειώσεις υπάρχουν στο CO2, ανάλογη αύξηση στις θερμίδες που καίει ένας πολίτης κλπ.

Πρώτος στόχος της εφαρμογής είναι να αυξήσει τη χρήση ποδηλάτου στην πόλη από απλούς καθημερινούς χρήστες, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρο και στους έμπειρους ποδηλάτες να αυξήσουν τα χιλιόμετρα που πραγματοποιούν προκειμένου να συμβάλλουν σε ένα κοινό στόχο.

Δεύτερος στόχος είναι να δημιουργήσει μια «κοινότητα» πολιτών οι οποίοι κατανοούν ότι η βελτίωση της καθημερινότητας δεν είναι μόνο υπόθεση των αρχών, αλλά και της δράσης των ίδιων των πολιτών. Με μικρή, συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη του ποδηλάτου.

Ένας άλλος στόχος είναι να αποτελέσει ένα σοβαρό διαπραγματευτικό επιχείρημα στα χέρια ενός οργανισμού που προωθεί τη χρήση ποδηλάτου (ΜΚΟ Πόλεις για Ποδήλατο), όπως και να δημιουργήσει viral επικοινωνία μέσα από digital social media κανάλια για το ποδήλατο.

-Η τεχνική ανάπτυξη της εφαρμογής υλοποιείται από την Brainbox, για λογαριασμό του ΜΚΟ «Πόλεις για ποδήλατο»
-Αρχικά η εφαρμογή χρησιμοποιείται στην Αθήνα αλλά από τους επόμενους μήνες, γίνεται η «παραχώρησή της» συμβολικά στους Δημάρχους επομένων πόλεων, που θα αποτελέσουν ένα δίκτυο «Πόλεων για Ποδήλατο».
-Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε μηνιαία και εξαμηνιαία βάση.