6 ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

6 cities for cycling, «Μια καταγραφή της ποδηλατικής κουλτούρας 6 ελληνικών πόλεων»

Το project διαρκεί 15 μήνες και αποτελείται σε θεωρητικό επίπεδο από την καταγραφή μέσω ερωτηματολογίων της ποδηλατικής κουλτούρας 6 ελληνικών πόλεων, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, και σε πρακτικό επίπεδο από την δημιουργία ποδηλατικών δράσεων προσαρμοσμένων στην ποδηλατική κουλτούρα της εκάστοτε πόλης.

Σκοπός του project «6 cities for cycling» είναι
• να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα άντλησης πληροφοριών σχετικά με το ποδήλατο στην Ελλάδα, από την οποία να μπορούν οι αρμόδιοι φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος να αποσπούν χρήσιμα στοιχεία για επιμέρους σκοπούς.
• Η πλατφόρμα πληροφοριών να αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς και τις ποδηλατικές ομάδες των 6 επιλεγμένων πόλεων σαν πλατφόρμα επικοινωνίας, με σκοπό ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων, δράσεων, και οτιδήποτε μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη του ποδηλάτου στην Ελλάδα.
• Να καλλιεργηθεί η προοπτική εξάπλωσης της πλατφόρμας και σε άλλες ελληνικές πόλεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με το ποδήλατο και τους χρήστες του.
• Να προταθούν βιώσιμες λύσεις και να πραγματοποιηθούν ποδηλατικές δράσεις που να αφορούν το συγκεκριμένο περιβάλλον της εκάστοτε πόλης και να πηγάζουν από τις ανάγκες των ποδηλατών που ζουν και εργάζονται εκεί.

Το project προβλέπει:
α) Έρευνα-Ερωτηματολόγιο σε ποδηλάτες και σε μη ποδηλάτες σχετικά με πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και άλλα χαρακτηριστικά όπως ποδηλατοδρόμοι, υποδομές, καταστήματα, ομάδες κ.λπ.
γ) Συνεντεύξεις με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής σχετικά με ασκούμενες πολιτικές που επηρεάζουν το ποδήλατο.
δ) Δημιουργία «καρτέλας» της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη, εντοπισμός αντιπροσώπων στην εκάστοτε πόλη και δημιουργία πλάνου δράσεων προώθησης και ενίσχυσης του ποδηλάτου.
ε) Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ποδηλατικών δράσεων ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε πόλης, σύγκριση και καταγραφή κοινών εμπειριών και προβλημάτων
στ) Γενικότερη αναφορά, συμπεράσματα και προώθηση βιώσιμων λύσεων

Τα αποτελέσματα αυτής της καταγραφής θα είναι συνεχώς διαθέσιμα on line ώστε να τροφοδοτούν και να εμψυχώνουν τη συζήτηση για την ανάδειξη των προβλημάτων της ελληνικής πόλης και την προώθηση ρεαλιστικών λύσεων.