Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Νεα » Velo-City 2021

Velo-City 2021

  • admin 

Το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ποδηλασία έλαβε μέρος στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα.

Από την: Ellen Van Wingerden
φωτο: ECF

Για λίγες μέρες η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ήταν το επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας με πολλές συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων, ευκαιρίες για δικτύωση και, φυσικά, ποδηλατάδες. Τα κύρια θέματα του συνεδρίου φέτος ήταν η πολυμορφία της ποδηλασίας, η αστική κινητικότητα, ο ποδηλατικός τουρισμός και η οικονομία, η αναμόρφωση πόλεων και πολιτικών και το ποδήλατο ως εργαλείο για την οικοδόμηση κοινοτήτων και την ένταξη συγκεκριμένων ομάδων πολιτών.

Στις συζητήσεις για τον τουρισμό και την οικονομία οι συμμετέχοντες τόνισαν τον καθοριστικό ρόλο του ποδηλατικού τουρισμού και της ποδηλατικής βιομηχανίας στη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις για τα οικονομικά οφέλη της ποδηλασίας, εθνικές στρατηγικές, συστήματα κοινοχρήστων ποδηλάτων και ανακύκλωση και για το πώς ο ποδηλατικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης με θέμα «ενεργές και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις – χτίζοντας το μέλλον μαζί με τους πολίτες» ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πώς το ποδήλατο μπορεί να συνεισφέρει σε πιο ίσιες ευκαιρίες για όλους.

Τονίστηκε το πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας την πλευρά των παιδιών στον αστικό σχεδιασμό γιατί η έλλειψη ανεξαρτησίας των παιδιών στις μετακινήσεις τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών. Συζητήθηκαν ακόμα και ο ρόλος που έπαιξε το ποδήλατο στη ψυχική υγεία στην εποχή του Covid-19, ο μεγάλος ρόλος των λαϊκών κινημάτων στην προώθηση του ποδηλάτου και η σημασία της δημιουργίας κοινού οράματος από τους διάφορους εμπλεκόμενους.

Το πώς η καινοτομία στα ευφυή συστήματα μπορεί να οφείλει τη ποδηλασία ήταν άλλο ένα κύριο θέμα του συνεδρίου και κατά τη συνεδρίαση ακούστηκαν απόψεις περί συνεργασίας στην ποδηλατική βιομηχανία, ανταλλαγής πληροφοριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Έγιναν επίσης συζητήσεις για τις ρυθμίσεις για την μικροκινητικότητα, επιτυχημένες εκστρατείες για περισσότερη χρήση του ποδηλάτου, συνέργειες μεταξύ βιώσιμων μέσων μεταφοράς, για την κινητικότητα ως υπηρεσία και για το ποδήλατο ως εργαλείο στον αγώνα για την υγεία.

Πρωτοφανές στην ιστορία του Velo-City ήταν η συνεδρίαση αφιερωμένη στο δίκτυο “Γυναίκες στην Ποδηλασία” που δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2021. Γυναίκες πολιτικοί, υπερασπίστριες των συμφερόντων των ποδηλατών, δημοσιογράφοι μέχρι και εκπρόσωποι της ποδηλατικής βιομηχανίας τόνισαν την σημασία της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών για γυναίκες με σκοπό την δικτύωση, ανταλλαγή απόψεων και αμοιβαία υποστήριξη. Η καταληκτήρια συνεδρίαση του Velo-City είχε ως θέμα τη “Νέα συλλογιστική για τις πόλεις – Η ποδηλασία ως νέα κανονικότητα».

Κοινό συμπέρασμα των συμμετεχόντων ήταν ότι χρειάζεται μια αναδιαμόρφωση των πόλεων στις οποίες ζούμε εάν θέλουμε πραγματικά να πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να φτάσουμε στους στόχους μας για την μείωση εκπομπών αερίων. Έγιναν συζητήσεις για την πόλη των 15 λεπτών και για την ανάγκη παγκοσμίων σχεδίων εφαρμογής για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και με έμφαση στο ποδήλατο ως πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το Velo-City 2021 έλαβε τέλος με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα:

«Κάτι πρέπει να αλλάξει και αυτό το κάτι είναι μια αποτελεσματική στροφή μακριά από τη μη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερη και καλύτερη ποδηλασία για όλους πρέπει να γίνει η νέα κανονικότητα».

See you next year in Ljubljana!