ΟΡΑΜΑ

O ΜΚΟ “ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ” υλοποιεί μια σειρά δράσεων με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου στην Ελλάδα και δημιουργεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με το ποδήλατο, ανάμεσα στις ελληνικές και τις Ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο απώτερος σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της οικονομίας και η γενικότερη ενδυνάμωση της αισθητικής των ελληνικών πόλεων. 

Σαν ενεργό μέλος της European Cyclists’ Federation από τον Ιούνιο του 2014 διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να επιτύχει τους στόχους του, μέσα όπως η πραγματοποίηση δράσεων, ακαδημαϊκών ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φιλικά -ή και όχι- προσκείμενες προς το ποδήλατο πόλεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  1. Η εκπαίδευση των παιδιών, των νέων αλλά και των ενηλίκων σχετικά με το ποδήλατο, τη σωστή χρήση των υποδομών και τα οφέλη από τη χρήση του ως εναλλακτικού μέσου μετακίνησης στην σύγχρονη πόλη.
  2. Η ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη από την χρήση του ποδηλάτου ,όπως η ανέξοδη μετακίνηση, η μείωση των εξόδων για την υγεία, η άνετη στάθμευση, η εύκολη παράκαμψη κυκλοφοριακών εμποδίων κ.λπ.
  3. Η προώθηση της έρευνας σε θέματα σχετικά με το ποδήλατο.
  4. Η ευαισθητοποίηση της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου και σχετικά με την ανάγκη άμεσων και αυστηρών πολιτικών για την προώθηση αυτού.
  5. Η βελτίωση των συνθηκών στο οδικό περιβάλλον ώστε το ποδήλατο να χρησιμοποιείται με άνεση και ασφάλεια.
  6. Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε τομείς όπως η ποδηλατική βιομηχανία, η συναρμολόγηση, το λιανικό εμπόριο, η επισκευή, η διάθεση και οι υποδομές για το ποδήλατο.
  7. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών για την πόλη και την μετακίνηση.
  8. Η συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, τόσο ελληνικούς όσο και άλλων χωρών.
  9. Η προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού και κατ’ επέκταση η διατήρηση της αυθεντικότητας και της φυσιογνωμίας του ελληνικού τοπίου ώστε να είναι ελκυστικό για τον ποδηλάτη και τον επισκέπτη γενικότερα.
  10. Η λειτουργία του ΜΚΟ ως αξιόπιστου κοινωνικού εταίρου στο διάλογο με τους πολίτες και την πολιτεία.

 

Spread the love